Algemene Voorwaarden Grijzeroodstaartpapegaai.com

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op Grijzeroodstaartpapegaai.com welke onderdeel is van Birdsuper.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via het systeem van Grijzeroodstaartpapegaai.com houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op Grijzeroodstaartpapegaai.com en overige onder birdsuper.com vallende websites geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bericht en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Grijzeroodstaartpapegaai.com. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Grijzeroodstaartpapegaai.com beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren. Afbeeldingen van het product dienen slechts ter illustratie en zijn niet representatief voor de geleverde materialen, zoals dvd’s, boeken, cd’s en/of overige materialen aangezien de hoofdzaak het digitale product online betreft. Elke aanbieding en pakketcombinatie betreft in eerste instantie toegang t/m module 11 van de GrijsGebied cursus. De volgende modules worden tijdens de verdere ontwikkeling van de cursus toegevoegd. Men heeft bij inschrijving automatisch toegang tot deze toe te voegen modules, zodra deze beschikbaar zijn. Hier is nadrukkelijk geen termijn aan verbonden. Updates van alle modules zijn inclusief t/m 2014, daarna behoud men toegang zonder verdere updates, tenzij men verlengd.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Grijzeroodstaartpapegaai.com.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Grijzeroodstaartpapegaai.com. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Grijzeroodstaartpapegaai.com garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Grijzeroodstaartpapegaai.com is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste informatie & (email)adres aan Grijzeroodstaartpapegaai.com. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Grijzeroodstaartpapegaai.com berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de kopiëren te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Grijzeroodstaartpapegaai.com geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grijzeroodstaartpapegaai.com vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook wanneer producten over de grens worden geleverd.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

7 Informatie goedkeuren

7.1 De toegevoegd informatie wordt altijd gecontroleerd voor dat hij online te zien is in de app of op andere mediakanalen.

7.2 Grijzeroodstaartpapegaai.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuiste informatie die is toegevoegd door gebruikers.

7.3 Bij veranderen van onjuiste informatie in het systeem in opdracht van gebruiker kunnen er credits in mindering worden gebracht.

7.4 Toegevoegde informatie, gegevens of beeldmateriaal kunnen ter alle tijden worden gewijzigd, geweigerd of worden verwijderd uit het systeem door Grijzeroodstaartpapegaai.com. Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen via het contact formulier.